STADA

Ibuprofen STADA®

Ibuprofen STADA®

Prvý ibuprofén v tejto liekovej forme. Jednoduché užitie kdekoľvek bez zapíjania tekutinou.

Čítať viac

Hedrin®

Hedrin®

Rýchlosť, pohodlie, ochrana

Čítať viac

DAOSIN

DAOSIN

Jedinečný, patentovaný produkt na liečbu HIT

Čítať viac

LACTOSOLV

LACTOSOLV

Obsahuje až 17 500 jednotiek FCC. Jedna kapsula rozloží cca 30g laktózy, čo zodpovedá približne 0,5 l mlieka.

Viac informácií

Ladival

Ladival®

Všetci pri ňom blednú. Ladival® zvíťazil vo veľkom teste opaľovacích prípravkov

Viac informácií

Kolagén 4000

Kolagén 4000

10-násobne viac kolagénu ako v bežných prípravkoch.

Viac informácií

ProfiZYM Plus

ProfiZYM Plus

Zdravie má korene v prírode.

Viac informácií

MAR Plus

MAR Plus

Po celý rok bez neho ani krok

Viac informácií


Koncentrácia na rastúce trhy so ziskovým potenciálom
Počas mnohých rokov STADA zaznamenáva úspešný rast. Kľúčovým faktorom tohto úspechu je naša koncentrácia na vybrané segmenty globálneho farmaceutického trhu a pridružené trhy v oblasti zdravotnej starostlivosti, ktoré preukazujú značný nárast a potenciál pre rast tržieb. V súlade so strategickým vyhlásením „STADA – Zdravotnícka spoločnosť“ skupina STADA sa zameriava na základné segmenty, a to generiká, značkové a špeciálne produkty. Z dôvodu nákladovosti a rizikovosti STADA nevedie žiaden výskum nových aktívnych zložiek farmaceutických produktov, ale zameriava sa na aktívne zložky, ktorých patentová ochrana vypršala, takzvané „multisource produkty“, ktoré sú už dostupné. Tento strategický zámer umožňuje skupine STADA ponúkať väčšinu svojich produktov za nízke ceny, obzvlášť sa to týka generických liečiv.

Medzinárodná obchodná sieť
Základnou zložkou podnikateľského modelu STADA je jej rozsiahla medzinárodná sieť lokálnych obchodných spoločností – keďže iba skutočná prítomnosť na národnom trhu je jediným spôsobom ako naplno profitovať z rastúcich príležitostí, ktoré tieto trhy ponúkajú. Sieť STADA zložená s individuálnych obchodných spoločností, ktoré majú vysoký stupeň vlastnej zodpovednosti, umožňuje rýchle prispôsobenie sa špecifickým podmienkam individuálnych národných systémov zdravotnej starostlivosti. Skúsenosti s vývojom produktov Hlavnou schopnosťou skupiny STADA sú mnohoročné skúsenosti s vývojom produktov. Okrem vlastných podnikov spoločnosť taktiež využíva výhody siete medzinárodných partnerov. V tomto zmysle je kľúčová nákladová efektívnosť a schopnosť včasnej koordinácie vývojových aktivít s aplikáciou komerčných vlastníckych práv. Obzvlášť je to nevyhnutné pri generikách. STADA dokazuje svoje schopnosti v tejto oblasti uvedením na trh stoviek nových produktov každý rok. Nákladová uvedomelosť a produkcia Až do dnes, vďaka flexibilite, alokácii kapitálu a nákladovosti, podnikateľský model skupiny STADA neobsahuje produkciu surovín a aktívnych zložiek. Tie sú získavané z globálnych trhov. V oblasti farmaceutickej produkcie okrem vlastných výrobných sídel skupina STADA priamo zamestnáva externých zmluvných výrobcov, a to v prípade, že sú schopní vyprodukovať produkty pri nižších nákladoch.

Pružné a flexibilné štruktúry skupiny
STADA vždy kládla dôraz na pružné a flexibilné štruktúry svojej skupiny, ktoré umožňujú fungovať pri vysokej nákladovej efektívnosti. V rámci nepretržitej optimalizácie nákladov sa zameriavame na oblasti prípravy a produkcie s cieľom následného optimalizovania nákladov predaja.

Aktívna akvizičná politika
Okrem základného rastu skupiny je nevyhnutným úspechom nárastu expanzia činností prostredníctvom vybraných akvizícií. Skupina sa môže spoliehať na mnohoročné skúsenosti vo výbere vhodných akvizičných objektov a odbornú úspešnú integráciu získaných spoločností a produktov do jej existujúcich aktivít.

Nemenná stratégia skupiny
Stratégia skupiny bola vysoko úspešná počas uplynulých rokov, čo nevyústilo iba do značného obratu a nárastu ziskov, ale aj do značného nárastu hodnoty spoločnosti. Predstavenstvo preto nepovažuje za nevyhnutné uskutočniť zmeny hlavnej stratégie skupiny. STADA bude preto dodržiavať konzistentnú a trvalú stratégiu skupiny, aby tak zabezpečila úspešný rast počas nasledujúcich rokov.
 • Tlačová správa
  Strategické rozšírenie voľnopredajného portfólia pokračuje – STADA získala od Janssen Pharmaceutica práva pre globálnu značku proti lupinám Nizoral pre Európu, Stredný Východ a Afriku.
  Celá správa
 • STADA ARZNEIMITTEL AG, ktorá predstavuje v súčasnosti na svojom domácom trhu druhú najúspešnejšiu generickú spoločnosť otvorila v januári 2003 zastúpenie pre Slovenskú republiku – organizačnú zložku pod názvom STADA Pharma International GmbH.
 • Prvé portfólio tvorili voľnopredajné prípravky – dnes už veľmi dobre známe - (Babydent, Kamistad, Mastu S, Mar plus), ktoré sú značkové, teda originálne produkty STADA.
 • Od novembra 2004 bola STADA výhradným zástupcom spoločnosti ALIUD Pharma (dcérska spoločnosť STADy – 100% vlastníctva) a všetok ALIUD sortiment, zaregistrovaný na Slovensku, ktorý pozostával zo 7ich generík, marketingovo zastrešovala.
 • 1. 8. 2005 prechádza všetok ALIUD sortiment do majetku STADA.
 • V januári 2006 prichádza STADA Pharma International na Slovensku s prvými novými generikami registrovanými pod STADA ARZNEIMITTEL AG.
 • V novembri 2005 odkúpila STADA od spoločnosti Zentiva produkt ENELBIN, v decembri roku 2006 odkúpila od spoločnosti SANKYO produkty Elmetacin, Hirudoid a Mobilat.
 • V priebehu roku 2007 bude mať STADA na Slovensku zaregistrovaných spolu 34 produktov, z toho 22 viazaných na lekársky predpis a 12 voľnopredajných.
Grippostad®C Hartkapseln

Grippostad®C Hartkapseln

Neu! Hoggar Night® TV-Spot

Neu! Hoggar Night® TV-Spot

Gut einschlafen, gut durchschlafen, erholt aufwachen. Schauen Sie doch mal bei hoggar.de vorbei!

Jetzt den TV-Spot sehen

Erektile Dysfunktion

Erektile Dysfunktion

Erektionsstörungen können sehr belastend sein. Informieren
Sie sich und finden Sie mögliche Therapien. Mehr erfahren

entdecken