STADA

Konzern

 

 

V tejto časti poskytujeme edukačné materiály. Doplňujú, upresňujú a rozširujú informácie o liekoch, ktoré sa nachádzajú v Súhrne charakteristických vlastností lieku a v Písomnej informácii pre používateľa a týkajú sa postupov a opatrení nutných na bezpečné používanie liekov a na prevenciu vzniku nežiaducich účinkov alebo na zmiernenie ich následkov. Povinnosť vytvárať a distribuovať edukačné materiály je na rozhodnutí európskej agentúry pre lieky – EMA alebo Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv – ŠÚKL.


Agomelatín

Agomelatín - edukačný materiál pre pacienta Agomelatín - edukačný materiál pre lekára


Belissa

Belissa - kontrolný zoznam pre lekára Belissa - informačná karta pre pacientku Belissa - otázky a odpovede pre pacientky


Ibandronic

Ibandronic - karta pre pacienta


Lenalidomid

Lenalidomid - príručka pre pacienta Lenalidomid - informácie pre zdravotníckych pracovníkov Lenalidomid - karta pacienta Lenalidomid - formulár pre ženy, ktoré môžu otehotnieť Lenalidomid - formulár pre ženy, ktoré nemôžu otehotnieť Lenalidomid - formulár pre mužov


Qutenza

Qutenza - edukačný materiál pre lekára Qutenza - edukačný materiál pre pacienta

Grippostad®C Hartkapseln

Grippostad®C Hartkapseln

Neu! Hoggar Night® TV-Spot

Neu! Hoggar Night® TV-Spot

Gut einschlafen, gut durchschlafen, erholt aufwachen. Schauen Sie doch mal bei hoggar.de vorbei!

Jetzt den TV-Spot sehen

Erektile Dysfunktion

Erektile Dysfunktion

Erektionsstörungen können sehr belastend sein. Informieren
Sie sich und finden Sie mögliche Therapien. Mehr erfahren

entdecken